เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) เป็น เครื่องพิมพ์ที่ทำงานโดยการพ่นหมึกออกมาเป็นหยดเล็กๆ ลงบนกระดาษ เมื่อต้องการพิมพ์รูปทรงหรือรูปภาพใดๆ เครื่องพิมพ์จะทำการพ่นหมึกออกตามแต่ละจุดในตำแหน่งที่เครื่องประมวลผล ไว้ อย่างแม่นยำ ตามความต้องการของเรา ซึ่งเครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะมีคุณภาพดีกว่าเครื่องพิมพ์ดอตแมทริกซ์ โดยรูปที่มีความซับซ้อนมากๆ เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึกจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า ชัดเจนและคมชัดกว่าแบบดอตแมทริกซ์ (Wikipedia)

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet Printer

เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet Printer เป็นเครื่องพิมพ์ที่มีความนิยมมากในการพิมพ์งานที่ เกี่ยวข้องกับภาพต่าง ๆ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet Printer นั้นเป็นเครื่องพิมพ์ที่มีการทำงานแตกต่างไปจากเครื่องพิมพ์แบบจุดและ เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ เพราะจะมีความสวยงามกว่าการพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์แบบอื่น ๆ ตรงที่เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet Printer นั้นสามารถที่จะพ่นสีต่างๆ ออกไปได้และมีการผสมสีให้ในตัว เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) นั้นมีความสามารถมากกว่าในทุกด้านแต่ในการพิมพ์นั้น ถ้าเครื่องพิมพ์นั้นเราตั้งที่ความละเอียดทีสูงกว่า ที่ออกมานั้น ก็ย่อมมีความสวยงามแต่น้ำหมึกที่ออกมานั้นก็มากด้วยเช่นกัน ความละเอียดของ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท Inkjet Printer นั้นในรุ่นปกติที่มีการพิมพ์นั้นมีค่าความ ละเอียดอยู่ที่ 360 dpi เป็นมาตราฐาน แต่บริษัทต่างๆก็เร่งการพัฒนาเป็น 720 dpi และพัฒนาเรื่อยมาจนล่าสุดเป็น 1440 dpi และเริ่มมีการพัฒนาเพิ่มไป ซึ่งมีความละเอียดนั้นเป็นส่วนสำคัญในการพิมพ์ซึ่งความละเอียดยิ่งมาก ก็ยิ่งทำให้มีความสวยงามนั้นมีความคมชัดมากขึ้น ด้วยการทำงานของเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) มีการทำงานแบบพ่นหมึกออกไปนั้น เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) จะเป็นเครื่องพิมพ์ที่สามารถเปลี่ยนตลับหมึกได้ โดยที่ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) นั้นจะแบ่งตลับหมึกสี และ ตลับหมึกดำแยกออกจากกัน เมื่อสีใดหมดนั้น เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนเป็นสี ๆ ไป (ที่มา:ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา)

จากความรู้ที่ได้อ่านไป เป็นเหตุผลที่ทำให้เราเลือกที่จะใช้การพิมพ์แบบอิงค์เจ็ท(Inkjet) เพื่อให้งานป้ายโฆษณาของเรามีคุณภาพดีกว่า สวยกว่านั่นเอง และที่สำคัญ เราใช้เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท(Inkjet) ความละเอียดสูงถึง 2440 dpi เลยทีเดียว ทำให้งานที่ออกมาสวยงามและคมชัดมากๆ การพิมพ์ป้ายโฆษณาอิงค์เจ็ท เพื่อโฆษณาสินค้า หรือบริการของเรา กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างยิ่ง นอกจากจะลงทุนน้อยแล้ว ยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายด้วย เช่นแม้ขณะขับรถ ก็ยังโฆษณาได้ด้วยการติดป้ายโฆษณาอิงค์เจ็ทบนรถยนต์ ติดป้ายโฆษณาไว้ข้างทาง ติดป้ายโฆษณาไว้บนตึกสูง ติดป้ายโฆษณาบนบิลบอร์ด(Billboard)หรือป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ ที่กำลังเป็นที่นิยมตอนนี้

ที่มา: http://พิมพ์ป้ายโฆษณาอิงค์เจ็ท.com/ความรู้อิงค์เจ็ท-inkjet/