หลายท่านคงสงสัย และตั้งคำถามว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการควรจะใช้การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) หรือพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่า งานพิมพ์ทั้งสองประเภทในปัจจุบันคุณภาพงานค่อนข้างใกล้เคียงกัน และมีมาตรฐานงานที่แม้จะแตกต่างกันแบบยอมรับได้ ไม่ถึงกับราวฟ้ากับเหวเหมือนในอดีต เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) เองก็พัฒนาขีดความสามารถได้ทัดเทียมกับ การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)

การที่ทั้งสองประเภทงานพิมพ์มีคุณภาพที่ทักเทียมกัน ก็คงเป็นการตัดสินใจยากขึ้นอีกสำหรับการตัดสินใจ และข้อมูลที่ค้นพบ ก็ยากต่อการทำความเข้าใจเสียเหลือเกิน ด้วยเหตุนี้ บริษัทฯจึงขอนำเสนอลักษณะการพิมพ์และการเปรียบเทียบข้อดี ของงานพิมพ์ในแต่ละประเภท เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ เพื่อให้งานที่ออกมาเป็นไปตามความต้องการและใช้ต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพในขณะเดียวกัน

พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing)

  • งานพิมพ์ที่เน้นรายละเอียดงานพิมพ์สูง แม้การพิมพ์แบบดิจิตอล จะถูกพัฒนาให้คุณภาพงานพิมพ์ทัดเทียมก็ตาม แต่การพิมพ์ดิจิตอล ที่มีคุณภาพงานพิมพ์สูง ก็มีต้นทุนการพิมพ์ที่สูงกว่า เช่นเดียวกัน
  • สามารถพิมพ์ได้บนหลากหลายวัสดุ อาทิ กระดาษ ไม้ ผ้า หนัง(บางประเภท) และพลาสติก
  • ต้นทุนการพิมพ์แปรผกผันกับปริมาณการพิมพ์ ง่ายๆว่ายิ่งพิมพ์เยอะก็ต้นทุนต่อหน่อยก็ยิ่งถูก
  • การพิมพ์ออฟเซ็ทสมัยใหม่นี้ ใช้คอมพิวเตอร์จัดการทำงานเพลตพิมพ์ส่งผลให้คุณภาพงานสูงขึ้นจากอดีต ที่ใช้คอมพิวเตอร์กับฟิล์ม

พิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing)

  • สะดวกรวดเร็ว หากงานที่ต้องการเน้นเร่งด่วน ก็เลือก พิมพ์ดิจิตอล กันไปเลย
  • มาตรฐานการพิมพ์เท่ากันในทุกๆหน้า เนื่องจากไม่ต้องควบคุมหมึก และน้ำเหมือนการพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ที่ต้องใช้ผู้ควบคุมที่มีความชำนาญเป็นพิเศษ
  • การพิมพ์จำนวนน้อยชุด น้อยเล่ม มั่นใจใช้ การพิมพ์ดิจิตอล รับรองว่าคุ้ม และคุณภาพยอมรับได้แน่นอน บริษัทฯ แนะนำจากประสบการณ์ว่า หากน้อยว่า 1,000 ชุด ให้ขอเทียบราคาระหว่างงานพิมพ์ทั้งสองประเภทมาพิจารณา
  • เนื่องจากเป็นการพิมพ์ดิจิตอล ซึ่งใช้ Application จากคอมพิวเตอร์ควบคุมการทำงานร่วมกับ Printer ดังนั้นการพิมพ์สามารถประมวลผลได้ อาทิเช่น ใช้พิมพ์ จ่าหน้าซอง จดหมาย การพิมพ์ในลักษณะนี้ สามารถใช้ Application
  • จากคอมพิวเตอร์ทำงานร่วมกับ Database ไม่ว่าจะเป็น Excel Text หรือดึง Graphic ที่แตกต่างกัน ออกมาพิมพ์ได้ อาทิ จ่าหน้าซองจดหมาย Direct Marketing ต่างๆ งานพิมพ์ในลักษณะนี้แม้จะพิมพ์ในจำนวนมากชุด แต่ถ้าไป พิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) ต้นทุนเอาไม่อยู่แน่นอน

ที่มา: www.def2design.com/Mkt-Corner/79-เลือกพิมพ์แบบไหนดี-Digital-หรือ-Offset.html